All Posts


Използването на цикъла foreach в C# е най-простият и ясен начин за итерация на ключови стойности на речник в C#.
8 начина за циклиране/повторение на двойки ключ-стойност в речника в C#

За да превърнете int в enum в C#, изрично въведете cast на променливата enum в integer.
Как да превърнем `int` в `enum` в C#

Стъпки за проверка дали даден низ е число в C# 1.Декларирайте променлива с цяло число. 2.Предайте низ на методите int.TryParse() или …
Как да проверим дали даден низ е число в C#

За да получите стойността на int от enum в C#, превърнете променливата enum в цяло число.
Как да получите стойността на `int` от `Enum` в C# с примери