Tutorials


8 начина за циклиране/повторение на двойки ключ-стойност в речника в C#

Използването на цикъла foreach в C# е най-простият и ясен начин за итерация на ключови стойности на речник в C#.

Как да превърнем `int` в `enum` в C#

За да превърнете `int` в `enum` в C#, изрично въведете cast на променливата `enum` в integer.

Как да проверим дали даден низ е число в C#

Стъпки за проверка дали даден низ е число в C# 1.Декларирайте променлива с цяло число. 2.Предайте низ на методите `int.TryParse()` или `double.TryParse()` с помощта на променливата `out`. 3.Ако низът е число, методът `TryParse` ще върне true. И присвоява стойност на декларираната стойност на цялото число `out`.

Как да получите стойността на `int` от `Enum` в C# с примери

За да получите стойността на `int` от `enum` в C#, превърнете променливата enum в цяло число.