All Posts


Použití smyčky foreach v jazyce C# je nejjednodušší a přímočarý způsob iterace hodnot klíčů slovníku v jazyce C#.
8 způsobů, jak v jazyce C# vytvořit smyčku/iterovat dvojice klíč-hodnota slovníku

Chcete-li v jazyce C# provést cast int na enum, explicitně zadejte cast proměnné enum na celé číslo.
Jak v jazyce C# převést adresu `int` na adresu `enum`

Kroky pro kontrolu, zda je řetězec číslo v jazyce C# 1. Deklarujte celočíselnou proměnnou. 2.Předejte řetězec metodám int.TryParse() …
Jak zkontrolovat, zda je řetězec číslo v jazyce C#

Chcete-li získat hodnotu int z enum v jazyce C#, předveďte proměnnou enum na celé číslo.
Jak získat hodnotu `int` z `Enum` v jazyce C# s příklady