all-posts

C# Kontrola řetězce Contains bez ohledu na velikost písmen
Jak generovat náhodná čísla v jazyce C#
Jak získat název enum z hodnoty v jazyce C#
Jak v jazyce C# převést adresu `int` na adresu `enum`
Jak zkontrolovat, zda je řetězec číslo v jazyce C#
Jak získat hodnotu `int` z `Enum` v jazyce C# s příklady