Csharp-tips

C# Kontrola řetězce Contains bez ohledu na velikost písmen
Jak generovat náhodná čísla v jazyce C#