Jak nastavit výchozí hodnotu vlastnosti C# nebo C# automaticky implementované vlastnosti

C# vlastnosti nebo automaticky implementované vlastnosti se v našich třídách hojně používají místo polí, tj. proměnných.

Automaticky implementované vlastnosti jsou zavedeny v C# 3.0.

V tomto tutoriálu se na jednoduchých příkladech naučíme 4 různé způsoby, jak nastavit výchozí hodnotu C# vlastnostem.

 1. Používání automaticky spouštěných inicializátorů vlastností v C# 6
 2. Přiřazení výchozí hodnoty v konstruktoru
 3. Použití nastavovače vlastností C#
 4. Použití DefaultValue Atribut && Property Setter

Jako počáteční hodnotu vlastnosti můžeme předpokládat výchozí hodnotu v C#.

Metoda 1 : Použití automatických inicializátorů vlastností v C# 6

V C# 6 můžeme deklarovat automaticky implementovanou vlastnost a nastavit výchozí hodnotu v jednořádkové deklaraci.

Syntaxe je následující

class Product{
  public string Name {get;set;} = "";
}

Ve výchozím nastavení bude mít řetězcová vlastnost hodnotu null, Pomocí řádkové deklarace C# 6 nastavujeme výchozí hodnotu jako prázdný řetězec.

Metoda 2: Přiřazení výchozí hodnoty v konstruktoru

Ve starších verzích C#, C# 5 a nižších je dobrým zvykem nastavit výchozí hodnoty vlastností C# v konstruktoru třídy.

class Product 
{
  public string Name { get; set; }
  public Product()
  {
    Name = "";
  }
}

Metoda 3: Použití nastavovače vlastností C#

K přiřazení výchozí hodnoty automaticky implementovaným vlastnostem můžeme využít setter vlastností C#.

class Product 
{
  private string _name = "";
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

metoda 4: Použití DefaultValue Attribute && Property Setter

Ve výše uvedeném příkladu jsme vytvořili soukromou proměnnou a přiřadili jí výchozí hodnotu.

Místo toho můžeme k přiřazení výchozí hodnoty použít atribut DefaultValue.

class Product 
{
  private string _name;

  [DefaultValue("")]
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

Nezapomeňte, že ** atributDefaultValue funguje pouze s nastavovačem vlastností.**

Níže uvedený kód nepřiřadí vlastnosti výchozí hodnotu. Výchozí hodnota je stále null.

public class Product
{
  [DefaultValue("")]
  public string Name { get; set; }
}

Pokud používáte atribut DefaultValue, musíte použít property setter.

Shrnutí

Pokud používáte C# 6, použijte in-line deklaraci pro nastavení výchozí hodnoty vlastností C#. V opačném případě nastavte výchozí hodnotu v konstruktoru.