Jak enumerate C# enum

Enumy jsou v jazyce C# hojně využívány.

A existují 4 způsoby, jak enumerate enum v C#.

 1. Použití C# Enum.GetValues() v prostředí .Net 5 a vyšším.
 2. Použití C# Enum.GetValues() ve starších verzích .Net.
 3. Použití C# Enum.GetNames() k enumerate enum names as strings.
 4. Použití adresy Linq

Projděme si příklad, abychom jej lépe pochopili.

Nejprve vytvoříme v jazyce C# enum

public enum LogLevel
{
  ERROR, 
  WARN, 
  INFO, 
  DEBUG
}

Na stránkách enum představuje různé typy úrovní protokolování.

Nyní se podíváme na různé způsoby, jak enumerate the C# enum.

Použití C# Enum.GetValues() Generické metody v .Net 5 a vyšších verzích

Pokud používáte nejnovější verzi .Net, tj. .Net 5 a vyšší, můžete použít generickou verzi pro Enum.GetValues metodu enumerate C# enum.

void loopEnum()
{
  LogLevel[] logLevels = Enum.GetValues<LogLevel>();
  
  foreach (LogLevel logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel.ToString());
  }
}

Nová obecná verze Enum.GetValues vrací pole hodnot enum.

A dále můžeme pomocí příkazů for nebo foreach vypsat tzv C# enum jmen.

Protože pole obsahuje enum typ, musíme jej převést na řetězec pomocí metody ToString().

Pomocí C# Enum.GetValues() ve starších verzích .Net.

Ve starších verzích .Net není k dispozici obecná metoda pro metodu Enum.GetValues().

Metodě Enum.GetValues() musíte jako parametr předat typeof() enum .

Array logLevels = Enum.GetValues(typeof(LogLevel))

A ta vrací hodnoty enum typu System.Array a dále můžeme pomocí příkazu foreach procházet ve smyčce tyto hodnoty C# enum jmen.

void loopEnum()
{
  Array logLevels = Enum.GetValues(typeof(LogLevel))
  foreach (LogLevel logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel.ToString());
  }
}

Pokud chceme výsledek IEnumerable, můžeme dále provést obsazení metody Enum.GetValues().

void loopEnum()
{
  var logLevels = Enum.GetValues(typeof(LogLevel)).Cast<LogLevel>();
  foreach (LogLevel logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel.ToString());
  }
}

Použití C# Enum.GetNames() k enumerate enum names jako řetězce

C# Enum.GetValues() metoda vrací pole typů enum.

Proto jsme enum jména před vypsáním do konzoly převedli na řetězec.

Pomocí metody C# Enum.GetNames() můžeme enumerovat enum jména jako řetězce, takže je není nutné převádět na řetězce.

Pokud používáte .Net 5 a vyšší, můžete použít obecnou funkci C# Enum.GetNames().

void loopEnum()
{
  string[] logLevels = Enum.GetNames<LogLevel>();
  
  foreach (string logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel);
  }
}

Ve starších verzích musíme předat parametr typeof() enum .

void loopEnum()
{
  string[] logLevels = Enum.GetNames(typeof(LogLevel));
  foreach (string logLevel in logLevels)
  {
    Console.WriteLine(logLevel);
  }
}

Pokud tedy chceme enumerovat jména jako řetězce, můžeme použít metodu C# Enum.GetNames().

Použití Linq

Linq forEach můžeme použít metodu enumerate C# enum, pomocí metod Enum.GetValues() a Enum.GetNames().

V .Net 5 a výše použijte níže uvedený úryvek kódu.

//Using Enum.GetValues
Enum.GetValues<LogLevel>()
    .ToList()
    .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel.ToString()));

//Using Enum.GetNames
Enum.GetNames<LogLevel>()
    .ToList()
    .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel));    

Ve starších verzích

//Using Enum.GetValues
Enum.GetValues(typeof(LogLevel))
  .Cast<LogLevel>().ToList()
  .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel.ToString()));

//Using Enum.GetNames
Enum.GetNames(typeof(LogLevel))
  .ToList()
  .ForEach(loglevel => Console.WriteLine(loglevel));  

Souhrn

V tomto tutoriálu jsme se naučili enumerovat enum v jazyce C# pomocí metod Enum.GetValues() a Enum.GetNames().