Tutorials


8 způsobů, jak v jazyce C# vytvořit smyčku/iterovat dvojice klíč-hodnota slovníku

Použití smyčky foreach v jazyce C# je nejjednodušší a přímočarý způsob iterace hodnot klíčů slovníku v jazyce C#.

Jak v jazyce C# převést adresu `int` na adresu `enum`

Chcete-li v jazyce C# provést cast `int` na `enum`, explicitně zadejte cast proměnné `enum` na celé číslo.

Jak zkontrolovat, zda je řetězec číslo v jazyce C#

Kroky pro kontrolu, zda je řetězec číslo v jazyce C# 1. Deklarujte celočíselnou proměnnou. 2.Předejte řetězec metodám `int.TryParse()` nebo `double.TryParse()` pomocí proměnné `out`. 3.Pokud je řetězec číslo, metoda `TryParse` vrátí true. A přiřadí hodnotu deklarovanému celému číslu `out`.

Jak získat hodnotu `int` z `Enum` v jazyce C# s příklady

Chcete-li získat hodnotu `int` z `enum` v jazyce C#, předveďte proměnnou enum na celé číslo.