All Posts


Brug af C# foreach loop er den enkleste og mest enkle måde at iterere over ordbogsnøgleværdier i C#.
8 måder at loop/iterere ordbogsnøgle-værdipar i C#

Hvis du vil caste int til enum i C#, skal du eksplicit skrive caste variablen enum til heltal.
Sådan kastes `int` til `enum` i C#

Trin til at kontrollere, om en streng er et tal i c# 1.Deklarere en heltalsvariabel. 2.Overfør streng til int.TryParse() eller …
Sådan kontrolleres det, om en streng er et tal i C#

For at få int -værdien fra enum i C# skal du omdanne enum-variablen til heltal.
Sådan får du `int` -værdien fra `Enum` i C# med eksempler