Csharp-tips

C# Case insensitive Contains string check
Sådan genereres tilfældige tal i C#