Tutorials


8 måder at loop/iterere ordbogsnøgle-værdipar i C#

Brug af C# foreach loop er den enkleste og mest enkle måde at iterere over ordbogsnøgleværdier i C#.

Sådan kastes `int` til `enum` i C#

Hvis du vil caste `int` til `enum` i C#, skal du eksplicit skrive caste variablen `enum` til heltal.

Sådan kontrolleres det, om en streng er et tal i C#

Trin til at kontrollere, om en streng er et tal i c# 1.Deklarere en heltalsvariabel. 2.Overfør streng til `int.TryParse()` eller `double.TryParse()` metoder med `out` variabel. 3.Hvis strengen er et tal `TryParse` metoden returnerer sandt. Og tildeler værdi til den erklærede hele talværdi `out` værdi.

Sådan får du `int` -værdien fra `Enum` i C# med eksempler

For at få `int` -værdien fra `enum` i C# skal du omdanne enum-variablen til heltal.