Sådan får du `int` -værdien fra `Enum` i C# med eksempler

For at få int -værdien fra enum i C# skal du omdanne enum -variablen til et heltal.

On this page

Løsning 1: Brug Type cast til at få int -værdien fra enum

Den underliggende standardtype for enums i C# er Int.

Så vi kan typekaste enum til int for at få den heltalsværdi fra enum i C#.

Vi vil tage et eksempel for at forstå det yderligere.

public enum Days
{
    Monday, 
    Tuesday, 
    Wednesday, 
    Thursday, 
    Friday, 
    Saturday, 
    Sunday
}

Nu skal vi omdanne enum-værdier til heltalsværdier.

int mondayValue=(int)Days.Monday; //0
int tuesdayValue=(int)Days.Tuesday; //1
int wednesdayValue=(int)Days.Wednesday; //2
int thursdayValue=(int)Days.Thursday; //3
int fridayValue=(int)Days.Friday; //4
int saturdayValue=(int)Days.Saturday; //5
int sundayValue=(int)Days.Sunday; //6

Løsning 2: Brug Convert.ToInt32() -metoden til at hente en helhedsværdi fra enum

Eller vi kan bruge Convert.ToInt32() to-metoden til at konvertere en enum til et heltal som vist nedenfor.

int mondayValue=Convert.ToInt32(Days.Moday); //0

Hent enum -værdien af forskellige underliggende typer

Enums i C# kan have forskellige underliggende typer

Hvis C# enum er erklæret som uint, long eller ulong skal vi kaste den til den tilsvarende type af enum.

Se nedenstående eksempel på Stars enum, som har typen long.

enum Stars:long 
{
  Sun = 1, Star1 = 2,Star2=3, .. Startn = n
};

var sunValue = (long)Stars.Sun;//1