Sådan kastes `int` til `enum` i C#

Hvis du vil omdanne int til enum i C#, skal du udtrykkeligt skrive “cast” af variablen enum til heltal.

SampleEnum sample = (SampleEnum)IntVariable;

On this page

Løsning 1: Brug af eksplicit typecasting af enum variabel

Lad os gennemgå et eksempel for at forstå det nærmere.

Vi har en enum type kaldet Days, som repræsenterer ugedage startende fra mandag.

public enum Days
{
    Monday, 
    Tuesday, 
    Wednesday, 
    Thursday, 
    Friday, 
    Saturday, 
    Sunday
}

int dayInteger = 6;
Days day = (Days) dayInteger;
Console.WriteLine(day.ToString());//Monday

Men der er et problem med ovenstående int til enum konvertering.

Hvad hvis int -værdien ikke findes i C# Enum -variablen?

int dayInteger = 100;
Days day = (Days) dayInteger;
Console.WriteLine(day.ToString());//100

Det vil ikke give nogen undtagelse.

Så det er bedre at kontrollere, om int -værdien findes i Enum, før den omformes til et heltal.

Kontroller, om der findes et heltal eller ej i variablen enum

For at få alle heltalsværdierne i C# Enum kan vi bruge Enum.GetValues -metoden.

Konverter dem til en C#-liste, så vi kan bruge list.Contains() -metoden til at kontrollere, om det givne heltal findes i enum -variablen.

var intValue = 100;
var enumValues = Enum.GetValues(typeof(Days)).Cast<int>().ToList();

if(enumValues.Contains(intValue)){
 Console.WriteLine("We can Cast int to Enum"); 
  Days day = (Days) intValue;
}else{
 Console.WriteLine("Cannot Cast int to Enum");
}

Vi kan bruge metoden Enum.IsDefined() til at kontrollere, om den konverterede heltalsværdi findes i den givne type enum.

var enumValue = (Days)1;

if (Enum.IsDefined(typeof(Days), enumValue)){
  Console.WriteLine("The converted int to enum value is",enumValue);
}else{
  Console.WriteLine("Cannot Convert int to Enum",enumValue);
}

Løsning 2: Brug Enum.ToObject() metoden

Vi kan bruge Enum.ToObject() -metoden, konvertere int -værdien til enum i C#.

var enumValue = Enum.ToObject(typeof(Days),1);

Console.WriteLine(enumValue);

//Tuesday

Console.WriteLine(enumValue.GetType());
//Days