All Posts


C# foreach-silmuse kasutamine on lihtsaim ja sirgjoonelisim viis sõnastiku võtmeväärtuste üle iteratsiooniks C# keeles.
8 viisi, kuidas loopida/iterata sõnastiku võtmeväärtuspaare C# keeles

Selleks, et C# keeles valada int muutujaks enum, tuleb muutuja enum selgesõnaliselt valada täisarvuks.
Kuidas valada `int` aadressile `enum` C# keeles

Sammud, et kontrollida, kas string on number c#-s 1.Deklareeri täisarvuline muutuja. 2.Andke string üle int.TryParse() või …
Kuidas kontrollida, kas string on number C# keeles

Et saada int väärtust enum -st C# keeles, valage enum-muutuja täisarvuks.
Kuidas saada `int` väärtust `Enum` -st C# keeles koos näidetega