Tutorials


8 viisi, kuidas loopida/iterata sõnastiku võtmeväärtuspaare C# keeles

C# foreach-silmuse kasutamine on lihtsaim ja sirgjoonelisim viis sõnastiku võtmeväärtuste üle iteratsiooniks C# keeles.

Kuidas valada `int` aadressile `enum` C# keeles

Selleks, et C# keeles valada `int` muutujaks `enum`, tuleb muutuja `enum` selgesõnaliselt valada täisarvuks.

Kuidas kontrollida, kas string on number C# keeles

Sammud, et kontrollida, kas string on number c#-s 1.Deklareeri täisarvuline muutuja. 2.Andke string üle `int.TryParse()` või `double.TryParse()` meetoditele koos `out` muutujaga. 3.Kui string on number `TryParse` meetod tagastab true. Ja omistab väärtuse deklareeritud täisarvu `out` väärtusele.

Kuidas saada `int` väärtust `Enum` -st C# keeles koos näidetega

Et saada `int` väärtust `enum` -st C# keeles, valage enum-muutuja täisarvuks.