Kuinka asettaa oletusarvo C# ominaisuuteen tai C# automaattisesti toteutettuun ominaisuuteen

C# ominaisuuksia tai automaattisesti toteutettuja ominaisuuksia käytetään yleisesti luokissamme kenttien eli muuttujien sijasta.

Automaattisesti toteutetut ominaisuudet on otettu käyttöön osoitteessa C# 3.0.

Tässä opetusohjelmassa opettelemme 4 eri tapaa asettaa oletusarvo C# ominaisuuksille yksinkertaisten esimerkkien avulla.

 1. Automaattisten ominaisuuksien alustajien käyttäminen C# 6:ssa
 2. Oletusarvon määrittäminen konstruktorissa
 3. C# -ominaisuuden asettajan käyttäminen
 4. Käyttämällä DefaultValue Attribuutti && Ominaisuuden asettaja

Voimme olettaa oletusarvon ominaisuuden alkuarvoksi osoitteessa C#.

Menetelmä 1 : Automaattisten ominaisuuden alkuarvojen käyttäminen osoitteessa C# 6

C# 6:ssa voimme ilmoittaa automaattisen ominaisuuden ja asettaa oletusarvon yhdellä rivillä.

Syntaksi on

class Product{
  public string Name {get;set;} = "";
}

Oletusarvoisesti merkkijono-ominaisuuksilla on null arvo, Käyttämällä C# 6:n rivi-ilmoitusta, asetamme oletusarvoksi tyhjän merkkijonon.

Menetelmä 2: Määritä oletusarvo konstruktorissa

Vanhemmissa versioissa C#, C# 5 ja sitä vanhemmissa versioissa on hyvä käytäntö asettaa C# ominaisuuksien oletusarvot luokan konstruktorissa.

class Product 
{
  public string Name { get; set; }
  public Product()
  {
    Name = "";
  }
}

Menetelmä 3: C# ominaisuuksien asettajan käyttäminen

Voimme käyttää C# -ominaisuuden asettajaa määrittääksemme oletusarvon automaattisesti toteutetuille ominaisuuksille.

class Product 
{
  private string _name = "";
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

menetelmä 4: DefaultValue attribuutin && ominaisuuden asettajan käyttäminen

Yllä olevassa esimerkissä olemme luoneet yksityisen muuttujan ja antaneet sille oletusarvon.

Sen sijaan voimme käyttää DefaultValue -attribuuttia oletusarvon määrittämiseen.

class Product 
{
  private string _name;

  [DefaultValue("")]
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

Muista DefaultValue attribuutti toimii vain ominaisuuden asettajan kanssa.

Alla oleva koodi ei anna ominaisuudelle oletusarvoa. Oletusarvo on edelleen null.

public class Product
{
  [DefaultValue("")]
  public string Name { get; set; }
}

Jos käytät DefaultValue -attribuuttia, sinun on käytettävä property setteriä.

Yhteenveto

Jos käytät C# 6 -ominaisuutta, käytä rivi-ilmoitusta asettaaksesi oletusarvon C# -ominaisuuksille, muuten aseta oletusarvo konstruktorissa.