Tutorials


8 tapaa silmukoida/toistaa sanakirjan avain-arvopareja C#:ssa

C#:n foreach-silmukan käyttäminen on yksinkertaisin ja suoraviivaisin tapa kerrata sanakirjan avainarvoja C#:ssa.

Kuinka `int` valetaan `enum`:ksi C#:ssa

Jos haluat castata `int` muotoon `enum` C#:ssa, kirjoita nimenomaisesti tyyppi cast `enum` muuttuja kokonaisluvuksi.

Kuinka tarkistaa, onko merkkijono numero C#:ssa

Vaiheet tarkistaa, onko merkkijono on numero c# 1.Declare kokonaislukumuuttuja. 2.Siirrä merkkijono `int.TryParse()` tai `double.TryParse()` metodeihin `out` muuttujan avulla. 3.Jos merkkijono on luku `TryParse` metodi palauttaa true. Ja antaa arvon ilmoitetulle kokonaisluvulle `out` arvo.

Miten saada `int` arvo `Enum` osoitteesta C# esimerkkien avulla

Jos haluat saada `int` arvon `enum`:stä C#:ssa, castaa enum-muuttuja kokonaisluvuksi.