Hogyan kell beállítani az alapértelmezett értéket a C# tulajdonságra vagy a C# automatikusan végrehajtott tulajdonságra

C# a tulajdonságok vagy auto implementált tulajdonságok széles körben használatosak az osztályainkban a mezők, azaz a változók helyett.

Az auto implementált tulajdonságok a C# 3.0-ban kerültek bevezetésre.

Ebben a bemutatóban egyszerű példákon keresztül megtanuljuk a C# tulajdonságok alapértelmezett értékének beállításának 4 különböző módját.

 1. Automatikus tulajdonság-inicializátorok használata a C# 6-ban
 2. Alapértelmezett érték hozzárendelése a konstruktorban
 3. A C# Property Setter használata
 4. A DefaultValue Attribute && Property Setter használata

A C# tulajdonság kezdeti értékeként alapértelmezett értéket vehetünk fel.

1. módszer : Automatikus tulajdonság inicializáló használata a C# 6-ban

A C# 6-ban egyetlen soros deklarációban deklarálhatjuk az automatikusan bevezetett tulajdonságot és beállíthatjuk az alapértelmezett értéket.

A szintaxis a következő

class Product{
  public string Name {get;set;} = "";
}

Alapértelmezés szerint a string tulajdonságok értéke null lesz, A C# 6 soron belüli deklaráció használatával az alapértelmezett értéket üres stringként állítjuk be.

2. módszer: Alapértelmezett érték hozzárendelése a konstruktorban

A C#, C# 5 és az alatti régebbi verziókban jó gyakorlat a C# tulajdonságok alapértelmezett értékének beállítása az osztály konstruktorában.

class Product 
{
  public string Name { get; set; }
  public Product()
  {
    Name = "";
  }
}

3. módszer: A C# Property Setter használata

Használhatjuk a C# property setter-t, hogy alapértelmezett értéket rendeljünk az automatikusan megvalósított tulajdonságokhoz.

class Product 
{
  private string _name = "";
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

4. módszer: A DefaultValue attribútum && Property Setter használata

A fenti példában létrehoztunk egy privát változót és hozzárendeltünk egy alapértelmezett értéket.

Ehelyett használhatjuk a DefaultValue attribútumot az alapértelmezett érték hozzárendeléséhez.

class Product 
{
  private string _name;

  [DefaultValue("")]
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

Ne feledje ** ADefaultValue attribútum csak a tulajdonságok beállításával működik. **

Az alábbi kód nem rendel alapértelmezett értéket a tulajdonsághoz. Az alapértelmezett érték továbbra is a null.

public class Product
{
  [DefaultValue("")]
  public string Name { get; set; }
}

Ha a DefaultValue attribútumot használja, akkor használnia kell a property setter-t.

Összefoglaló

Ha a C# 6-ot használja, használjon in-line deklarációt a C# tulajdonságok alapértelmezett értékének beállításához, máskülönben a konstruktorban állítsa be az alapértelmezett értéket.