3 különböző módja a C# listán való ciklusozásnak

List<T> a C# nyelv egyik leggyakrabban használt adatszerkezete.

A listán való ismétlés List<T> és bizonyos műveletek végrehajtása a lista elemein, elég gyakori a mindennapi projektjeinkben.

A listán való végighaladáshoz a C# nyelvben 3 különböző módszert használhatunk.

 1. A C# foreach utasítás használatával.
 2. C# List.ForEach módszerrel.
 3. Egyszerű for ciklus használata.

Nézzünk végig egy példát, hogy jobban megértsük.

Először is létrehozunk egy egyszerű C# listát.

List<string> languages = new List<string>() { "C#","Asp.Net","DotNet Core"};

Most megnézzük a C# lista hurkolásának különböző módjait.

A C# foreach utasítás használata

A foreach utasítás használata egy C# lista ciklusba hurkolásához széles körben használt módszer.

A továbbiakban pedig bármilyen műveletet elvégezhetünk a lista elemein.

Az alábbi példában egy stringekből álló listát hoztam létre.

Ezután a listát a foreach segítségével végigfutattam, majd a lista elemeit a konzolon kiírtam.

///Method to Loop C# list
void loopList()
{
  List<string> languages = new List<string>() { "C#","Asp.Net","DotNet Core"};
  
  foreach (string lang in languages)
  {
    Console.WriteLine(lang);
  }
}

Most létrehozunk egy objektumokból álló listát, és a foreach utasítás segítségével hurkot készítünk belőlük.

Definiáltunk egy Person osztályt, és létrehoztunk egy listát két személy elemmel.


List<Person> persons = new List<Person>() 
{ 
   new Person() { Id = 1, Name="Arun" },
   new Person() { Id = 2, Name="Kumar"} 
};

Most a foreach utasítással végighaladhatunk az objektumok listáján.

void loopListOfObjects(List<Persons> persons){
 foreach(var person in persons)
  {
    Console.WriteLine(person.Name);      
    Console.WriteLine(person.Id);
  }
}

A C# List.ForEach módszer használata

List<T>.ForEach metódus a List minden egyes elemén végrehajtja a megadott action értéket.

Elfogadja Action<T> delegate paramétert.

A következő példa az objektumok listáján való végighaladásra használja a Action<T> delegate.

persons.ForEach((person) =>
  {
    Console.WriteLine(person.Name);
    Console.WriteLine(person.Id);
  });

A for utasítás használata

Az örökölt for utasítást használhatjuk egy C# listán való végighaladásra, ha az index alapján bármilyen műveletet szeretnénk végrehajtani a lista elemein.

Egyébként maradjunk a foreach vagy a List<T>.ForEach() módszerekhez.

for(var i=0;i<persons.Count;i++)
  {
    Console.WriteLine(persons[i].Name);
    Console.WriteLine(persons[i].Id);
  }

Összefoglaló

Ebben a bemutatóban megtanultuk, hogyan lehet egy listán végighaladni C# nyelven a foreach, List<T.ForEach és for utasítás segítségével.