Tutorials


8 módja a szótár kulcs-érték párok ciklusának/iterálásának C#-ban

A C# foreach ciklus használata a legegyszerűbb és legegyszerűbb módja a szótárkulcsértékek iterálásának C# nyelven.

Hogyan lehet a `int` -t `enum` -re vetíteni C#-ban

A `int` egész számra történő átváltásához `enum` -re C# nyelven, explicit módon írja át a `enum` változót egész számra.

Hogyan ellenőrizhetjük, hogy egy karakterlánc egy szám-e C# nyelven

Lépések annak ellenőrzéséhez, hogy egy karakterlánc szám-e c# nyelven 1.Deklaráljunk egy egész szám változót. 2.Adjuk át a stringet a `int.TryParse()` vagy a `double.TryParse()` metódusoknak a `out` változóval. 3.Ha a string egy szám, a `TryParse` metódus true-t fog visszaadni. És értéket rendel a deklarált egész szám `out` értékéhez.

Hogyan szerezhetünk `int` értéket a `Enum` oldalról C# nyelven példákkal

A `int` értékének kinyerése a `enum` -ből C# nyelven, az enum változót egész számra kell átváltoztatni.