Hogyan szerezhetünk `int` értéket a `Enum` oldalról C# nyelven példákkal

To get int value from enum in C#, cast the enum variable to integer.

On this page

1. megoldás: Type cast segítségével a int értéket a következőből kapjuk meg enum

A enums alapértelmezett típusa C#-ban a Int.

Így a enum -t a int típusba típusátvétellel egész szám értéket kaphatunk az enumból a C#-ban.

A további megértéshez vegyünk egy példát.

public enum Days
{
    Monday, 
    Tuesday, 
    Wednesday, 
    Thursday, 
    Friday, 
    Saturday, 
    Sunday
}

Most az enum értékeket fogjuk egész számokká alakítani.

int mondayValue=(int)Days.Monday; //0
int tuesdayValue=(int)Days.Tuesday; //1
int wednesdayValue=(int)Days.Wednesday; //2
int thursdayValue=(int)Days.Thursday; //3
int fridayValue=(int)Days.Friday; //4
int saturdayValue=(int)Days.Saturday; //5
int sundayValue=(int)Days.Sunday; //6

2. megoldás: A Convert.ToInt32() metódus segítségével egész értéket kapunk az enumból

Vagy használhatjuk a Convert.ToInt32() to metódust a enum egész számmá alakításához, ahogy az alábbiakban látható.

int mondayValue=Convert.ToInt32(Days.Moday); //0

A enum értékének kinyerése különböző mögöttes típusok esetén

Enums c#-ban különböző mögöttes típusok lehetnek

Ha a C# enumot uint, long, vagy ulong -ként deklaráljuk, akkor a enum megfelelő típusára kell castolnunk.

Tekintsük az alábbi példát a Stars enumra, amelynek típusa long.

enum Stars:long 
{
  Sun = 1, Star1 = 2,Star2=3, .. Startn = n
};

var sunValue = (long)Stars.Sun;//1