Hogyan lehet a `int` -t `enum` -re vetíteni C#-ban

Ahhoz, hogy a int -t a enum -re öntse C#-ban, kifejezetten írja be a enum változót integerre.

SampleEnum sample = (SampleEnum)IntVariable;

On this page

1. megoldás: A enum változó explicit típusátvitelének használata

Nézzünk végig egy példát, hogy jobban megértsük.

Van egy enum típusunk, a Days, amely a hétfőtől kezdődő hétköznapokat jelöli.

public enum Days
{
    Monday, 
    Tuesday, 
    Wednesday, 
    Thursday, 
    Friday, 
    Saturday, 
    Sunday
}

int dayInteger = 6;
Days day = (Days) dayInteger;
Console.WriteLine(day.ToString());//Monday

De van egy probléma a fenti int és enum közötti átalakítással.

Mi van akkor, ha a int érték nem létezik a C# Enum változóban?

int dayInteger = 100;
Days day = (Days) dayInteger;
Console.WriteLine(day.ToString());//100

Nem dob semmilyen kivételt.

Tehát jobb, ha ellenőrizzük, hogy a int érték létezik-e a Enum címen, mielőtt egész számra öntjük.

Ellenőrizze, hogy létezik-e egész szám a enum változóban vagy sem

A C# Enum összes egész szám értékének kinyeréséhez a Enum.GetValues metódust használhatjuk.

Konvertáljuk őket C# listává, így a list.Contains() módszerrel ellenőrizhetjük, hogy az adott egész szám létezik-e a enum változóban.

var intValue = 100;
var enumValues = Enum.GetValues(typeof(Days)).Cast<int>().ToList();

if(enumValues.Contains(intValue)){
 Console.WriteLine("We can Cast int to Enum"); 
  Days day = (Days) intValue;
}else{
 Console.WriteLine("Cannot Cast int to Enum");
}

A Enum.IsDefined() módszerrel ellenőrizhetjük, hogy a konvertált egész érték létezik-e az adott enum típusban.

var enumValue = (Days)1;

if (Enum.IsDefined(typeof(Days), enumValue)){
  Console.WriteLine("The converted int to enum value is",enumValue);
}else{
  Console.WriteLine("Cannot Convert int to Enum",enumValue);
}

2. megoldás: Használja a Enum.ToObject() módszert

Használhatjuk a Enum.ToObject() módszert, a int értéket enum értékké alakíthatjuk C# nyelven.

var enumValue = Enum.ToObject(typeof(Days),1);

Console.WriteLine(enumValue);

//Tuesday

Console.WriteLine(enumValue.GetType());
//Days