8 módja a szótár kulcs-érték párok ciklusának/iterálásának C#-ban

A szótár kulcs-érték párosainak iterálásához C# nyelven a következő módszereket használhatjuk

 1. C# foreach ciklus használata
 2. Csak C# szótárkulcsokon való ismétlés
 3. Csak a C# szótár értékein való ismétlés
 4. A Deconstruct használata KeyValuePair<TKey,TValue> a C# 7-ben
 5. A Deconstruct és a discards használata a C# 7-ben
 6. Deconstruct kulcs-érték pár használata régebbi C# verziókban
 7. A dictionary.ElementAt() függvény és a for ciklus használata
 8. A C# dictionary.AsParallel().ForAll() használata

Nézzünk végig egy példát, hogy jobban megértsük

Létrehoztam egy példaszótárat a C# for ciklus segítségével

Nézze meg az alábbi C# szótárat

var dictionaryExample = new Dictionary<string, string>();

for (var i = 1; i <= 5; i++)
{
  dictionaryExample["key" + i] = "value" + i.ToString();
}

On this page

1. megoldás: A C# foreach loop használata

A C# foreach ciklus használata a legegyszerűbb és legegyszerűbb módja a szótárkulcsok értékein való iterációnak C# nyelven.

foreach (var dictionary in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", dictionary.Key, dictionary.Value);
}

//OUTPUT

dictionary key is key1 and value is value1
dictionary key is key2 and value is value2
dictionary key is key3 and value is value3
dictionary key is key4 and value is value4
dictionary key is key5 and value is value5

A dictionary változó a fenti foreach ciklusban a változónak a következő értéke lesz KeyValuePair<TKey, TValue> type

Könnyen hozzáférhetünk a Key & Value tulajdonságaihoz a KeyValuePair típushoz.

2. megoldás: Csak a C# szótárkulcsok felett végzett ismétlés

Ha csak a szótárkulcsok felett akarunk ciklusozni, használjuk a C# szótár dictionary.Keys tulajdonságát.

foreach(var key in dictionaryExample.Keys)
{
  Console.WriteLine("dictionary Key is {0}",key);
}

3. megoldás: Csak a C# szótár értékein való ismétlés

Ha csak a szótári értékeken szeretne iterálni, használja a C# szótár dictionary.Values tulajdonságát.

foreach (var value in dictionaryExample.Values)
{
  Console.WriteLine("dictionary Value is {0}", value);
}

4. megoldás: A Deconstruct() of KeyValuePair<TKey,TValue> c# 7-ben

A dekonstruktorok a C# 7.0 verziójában kerültek bevezetésre.

Ha pedig a .NET Core 2.0+ alkalmazást használja, akkor a KeyValuePair<TKey, TValue> típusnak lesz Deconstruct() metódusa.

public readonly struct KeyValuePair<TKey, TValue>
{
    private readonly TKey key;

    private readonly TValue value;

    private readonly int _dummyPrimitive;

    public TKey Key
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public TValue Value
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public KeyValuePair(TKey key, TValue value)
    {
      throw null;
    }

    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Deconstruct(out TKey key, out TValue value)
    {
      throw null;
    }

    public override string ToString()
    {
      throw null;
    }
}

A szótár kulcs-érték párjának eléréséhez használja a KeyValuePair típus Deconstruct() függvényét.

foreach (var (key,value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);
}

5. megoldás: A Deconstruct és a discards használata C# 7 nyelven

A C# 7.0-tól kezdődően a C# támogatja az eldobásokat

A discards olyan helyőrző változók, amelyeket szándékosan nem használnak fel az alkalmazáskódban

Gyakran nevezik őket aláhúzással _ változóknak.

A discards nem más, mint a hozzárendelés nélküli változók, nincs értékük.

A szótárban, ha csak a Kulcsokat akarjuk loopolni, akkor használhatjuk a discard változókat.

foreach (var (key, _) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary key is {key}");
}

Hasonlóképpen, ha csak szótári értékeket szeretnénk használni.

foreach (var (_, value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary value is {value}");
}

6. megoldás: Deconstruct kulcs-érték páros régebbi C# verziókban

A struct KeyValuePair nem rendelkezik Deconstruct() funkcióval a C# régebbi verzióiban (C# 4.7.2 alatt).(C# 4.7.2)

Ha tehát a Deconstruct() funkciót szeretné használni a kulcsértékpárok hurokba rendezésére, akkor van egy megoldás

foreach (var (key, value) in dictionaryExample.Select(x => (x.Key, x.Value)))
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);

}

Az esetek többségében nem fogjuk használni ezt a módszert, de jó tudni.

7. megoldás: A dictionary.ElementAt() függvény és a for ciklus használata

Egyszerű for ciklus segítségével végigjárhatjuk a szótár kulcs-érték párosait.

A KeyValuePair értékeket a dictionary.ElementAt() függvény segítségével a szótár indexe alapján érhetjük el.

for(var i = 0; i < dictionaryExample.Count; i++)
{
  var keyValuePair = dictionaryExample.ElementAt(i);
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value);
}

Ismét nem jó módja a szótárban való ciklusozásnak, mert a ElementAt() függvénynek O(n) lesz, és fentebb van for ciklusunk, így az időbonyolultság O(n^2) lesz

Nagy szótárak esetén ez teljesítménybeli következményekkel jár.

Ha a Dictionary kulcs-érték párok indexét szeretné megkapni, használja ezt a módszert

Nem tudok olyan valós felhasználási esetre gondolni, ahol a szótár indexét használnánk

8. megoldás: C# használata dictionary.AsParallel().ForAll()

Ha nagy szótárral rendelkezünk, akkor kihasználhatjuk a párhuzamos nyelvi integrált lekérdezést (LINQ), ha a ParallelEnumerable.AsParallel bővítési metódust használjuk a szótárra, és a lekérdezést a ParallelEnumerable.ForAll metódus segítségével hajtjuk végre.

A lekérdezés a forrást feladatokra bontja, amelyek aszinkron módon, több szálon kerülnek végrehajtásra

dictionaryExample.AsParallel().ForAll(keyValuePair => 
Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value));

A szótár ciklusának legjobb módja C# nyelven

Annak ellenére, hogy többféleképpen is végig tudunk menni a szótár kulcsértékein, inkább az egyszerű foreach hurkot használjuk

Ha pedig csak a C# szótár kulcsát vagy értékét akarjuk hurokba zárni, használjuk a dictionary.Keys vagy a dictionary.Values címet, ahelyett, hogy a teljes szótárat iterálnánk