Tutorials


8 būdai, kaip C# kalba sudaryti ciklą/iteruoti žodyno rakto ir vertės poras

C# foreach ciklo naudojimas yra paprasčiausias ir aiškiausias būdas iteruoti žodyno raktų vertes C# kalba.

Kaip C# kalba paversti `int` į `enum`

Norėdami C# kalba `int` paversti į `enum`, aiškiai įveskite `enum` kintamąjį į sveiką skaičių.

Kaip patikrinti, ar eilutė yra skaičius, naudojant C#

Žingsniai, kaip patikrinti, ar eilutė yra skaičius C# kalba 1. Deklaruokite sveikojo skaičiaus kintamąjį. 2.Perduokite eilutę `int.TryParse()` arba `double.TryParse()` metodams su `out` kintamuoju. 3.Jei eilutė yra skaičius, `TryParse` metodas grąžins true. Ir priskiria reikšmę deklaruotai sveikojo skaičiaus `out` reikšmei.

Kaip gauti `int` reikšmę iš `Enum` C# kalba su pavyzdžiais

Norėdami gauti `int` reikšmę iš `enum` C# kalba, paverskite sąrašo kintamąjį sveikuoju skaičiumi.