Learn programming and web development with simple detailed tutorials and examples.

Recent Posts

Izmantojot C# foreach cilpu, tas ir vienkāršākais un vienkāršākais veids, kā C# programmā iterēt vārdnīcas atslēgu vērtības.
8 veidi, kā veidot cilpas/iterēt vārdnīcas atslēgu/vērtību pārus C# valodā

Lai C# valodā atveidotu int uz enum, skaidri ierakstiet mainīgo enum uz veselu skaitli.
Kā C# valodā `int` pārvērst `enum`

Kā pārbaudīt, vai virkne ir skaitlis c# valodā 1. Deklarējiet veselu skaitļu mainīgo. 2.Nododiet virkni int.TryParse() vai …
Kā pārbaudīt, vai virkne ir skaitlis, izmantojot C#

Lai iegūtu int vērtību no enum valodā C#, pārveidojiet enuma mainīgo uz veselu skaitli.
Kā iegūt `int` vērtību no `Enum` programmā C# ar piemēriem