Tutorials


8 veidi, kā veidot cilpas/iterēt vārdnīcas atslēgu/vērtību pārus C# valodā

Izmantojot C# foreach cilpu, tas ir vienkāršākais un vienkāršākais veids, kā C# programmā iterēt vārdnīcas atslēgu vērtības.

Kā C# valodā `int` pārvērst `enum`

Lai C# valodā atveidotu `int` uz `enum`, skaidri ierakstiet mainīgo `enum` uz veselu skaitli.

Kā pārbaudīt, vai virkne ir skaitlis, izmantojot C#

Kā pārbaudīt, vai virkne ir skaitlis c# valodā 1. Deklarējiet veselu skaitļu mainīgo. 2.Nododiet virkni `int.TryParse()` vai `double.TryParse()` metodēm ar `out` mainīgo. 3.Ja virkne ir skaitlis, `TryParse` metode atgriezīs true. Un piešķir vērtību deklarētajai veselā skaitļa `out` vērtībai.

Kā iegūt `int` vērtību no `Enum` programmā C# ar piemēriem

Lai iegūtu `int` vērtību no `enum` valodā C#, pārveidojiet enuma mainīgo uz veselu skaitli.