All Posts


Użycie pętli foreach w C# jest najprostszym i bezpośrednim sposobem iteracji po wartościach kluczy słownikowych w C#.
8 sposobów na zapętlanie/iterację po parach wartości kluczy słownikowych w C#

Aby rzutować int na enum w C#, jawnie wpisz rzutowanie zmiennej enum na liczbę całkowitą.
Jak rzutować `int` na `enum` w C#

Kroki do sprawdzenia, czy ciąg znaków jest liczbą w c# 1.Zadeklaruj zmienną typu integer. 2.Przekaż ciąg znaków do metod int.TryParse() …
Jak sprawdzić, czy ciąg znaków jest liczbą w C#

Aby uzyskać wartość int z enum w C#, zamień zmienną enum na liczbę całkowitą.
Jak uzyskać wartość `int` z `Enum` w C# z przykładami