c-sharp

Jak uzyskać enum nazwę z wartości w C#
Jak rzutować `int` na `enum` w C#
Jak sprawdzić, czy ciąg znaków jest liczbą w C#
Jak uzyskać wartość `int` z `Enum` w C# z przykładami