All Posts


Použitie cyklu foreach v jazyku C# je najjednoduchší a najpriamejší spôsob iterácie hodnôt kľúčov slovníka v jazyku C#.
8 spôsobov, ako v jazyku C# vytvoriť cyklus/iteráciu dvojíc kľúč-hodnota slovníka

Ak chcete v jazyku C# vykonať cast int na enum, explicitne zadajte cast premennej enum na celé číslo.
Ako odovzdať `int` na `enum` v jazyku C#

Kroky na kontrolu, či je reťazec číslo v jazyku C# 1. Deklarovať celočíselnú premennú. 2.Pomocou premennej out odovzdajte reťazec …
Ako skontrolovať, či je reťazec číslo v jazyku C#

Ak chcete získať hodnotu int z enum v jazyku C#, odovzdajte premennú enum na celé číslo.
Ako získať hodnotu `int` z `Enum` v jazyku C# s príkladmi