Csharp-tips

 3 rôzne spôsoby zacyklenia zoznamu C#
Ako enumerate C# enum
Ako generovať náhodné čísla v jazyku C#
C# Kontrola reťazca Contains bez ohľadu na veľkosť písmen