Ako nastaviť predvolenú hodnotu vlastnosti C# alebo C# automaticky implementovanej vlastnosti

C# vlastnosti alebo automaticky implementované vlastnosti sa v našich triedach široko používajú namiesto polí, t. j. premenných.

Automaticky implementované vlastnosti sú zavedené v C# 3.0.

V tomto učebnom texte sa na jednoduchých príkladoch naučíme 4 rôzne spôsoby nastavenia predvolenej hodnoty pre vlastnosti C#.

 1. Používanie inicializátorov automaticky nastavovaných vlastností v C# 6
 2. Priradenie predvolenej hodnoty v konštruktore
 3. Použitie nastavovača vlastností C#
 4. Použitie DefaultValue Attribute && Property Setter

Ako počiatočnú hodnotu vlastnosti môžeme predpokladať predvolenú hodnotu v C#.

Metóda 1 : Použitie automatických inicializátorov vlastností v C# 6

V C# 6 môžeme deklarovať automaticky implementovanú vlastnosť a nastaviť jej predvolenú hodnotu v deklarácii na jednom riadku.

Syntax je

class Product{
  public string Name {get;set;} = "";
}

Štandardne budú mať reťazcové vlastnosti hodnotu null, Použitím riadkovej deklarácie C# 6 nastavujeme štandardnú hodnotu ako prázdny reťazec.

Metóda 2: Priradenie predvolenej hodnoty v konštruktore

V starších verziách C#, C# 5 a nižších je dobrým zvykom nastaviť predvolené hodnoty vlastností C# v konštruktore triedy.

class Product 
{
  public string Name { get; set; }
  public Product()
  {
    Name = "";
  }
}

Metóda 3: Použitie nastavovača vlastností C#

Na priradenie predvolenej hodnoty automaticky implementovaným vlastnostiam môžeme využiť nastavovač vlastností C#.

class Product 
{
  private string _name = "";
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

metóda 4: Použitie DefaultValue Attribute && Property Setter

V uvedenom príklade sme vytvorili súkromnú premennú a priradili jej predvolenú hodnotu.

Namiesto toho môžeme na priradenie predvolenej hodnoty použiť atribút DefaultValue.

class Product 
{
  private string _name;

  [DefaultValue("")]
  public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
  }
}

Pamätajte si, že ** atribútDefaultValue funguje len s nastavovačom vlastností.**

Nižšie uvedený kód nepriradí vlastnosti predvolenú hodnotu. Predvolená hodnota je stále null.

public class Product
{
  [DefaultValue("")]
  public string Name { get; set; }
}

Ak používate atribút DefaultValue, musíte použiť nastavovač vlastnosti.

Zhrnutie

Ak používate C# 6, použite in-line deklaráciu na nastavenie predvolenej hodnoty vlastností C#. V opačnom prípade nastavte predvolenú hodnotu v konštruktore.