Learn programming and web development with simple detailed tutorials and examples.

Recent Posts

Uporaba zanke foreach v jeziku C# je najpreprostejši in enostaven način za iteracijo nad vrednostmi ključev slovarja v jeziku C#.
8 načinov za ustvarjanje zanke/teratiranja parov ključ-vrednost v slovarju v jeziku C#

Če želite v jeziku C# kastirati int v enum, izrecno vnesite cast spremenljivke enum v celo število.
Kako v jeziku C# pretvoriti `int` v `enum`

Postopki za preverjanje, ali je niz število v jeziku c# 1. Deklarirajte celoštevilsko spremenljivko. 2.Podajte niz metodam …
Kako preveriti, ali je niz število v jeziku C#

Če želite dobiti vrednost int iz enum v C#, spremenljivko enum pretvorite v celo število.
Kako pridobiti vrednost `int` iz `Enum` v jeziku C# s primeri