Tutorials


8 načinov za ustvarjanje zanke/teratiranja parov ključ-vrednost v slovarju v jeziku C#

Uporaba zanke foreach v jeziku C# je najpreprostejši in enostaven način za iteracijo nad vrednostmi ključev slovarja v jeziku C#.

Kako v jeziku C# pretvoriti `int` v `enum`

Če želite v jeziku C# kastirati `int` v `enum`, izrecno vnesite cast spremenljivke `enum` v celo število.

Kako preveriti, ali je niz število v jeziku C#

Postopki za preverjanje, ali je niz število v jeziku c# 1. Deklarirajte celoštevilsko spremenljivko. 2.Podajte niz metodam `int.TryParse()` ali `double.TryParse()` s spremenljivko `out`. 3.Če je niz število, bo metoda `TryParse` vrnila true. In dodeli vrednost deklarirani vrednosti celega števila `out`.

Kako pridobiti vrednost `int` iz `Enum` v jeziku C# s primeri

Če želite dobiti vrednost `int` iz `enum` v C#, spremenljivko enum pretvorite v celo število.