c-sharp

Kako iz vrednosti v jeziku C# pridobiti ime enum
2 načina za pretvorbo/cast int v enum v jeziku C#
Kako preveriti, ali je niz število v jeziku C#
Kako pridobiti vrednost `int` iz `Enum` v jeziku C# s primeri