Kako preveriti, ali je niz število v jeziku C#

Koraki za preverjanje, ali je niz število v jeziku C#

  1. Razglasite spremenljivko s celim številom.
  2. Podajte niz metodam int.TryParse() ali double.TryParse() s spremenljivko out.
  3. Če je niz število, bo metoda TryParse vrnila true. In dodeli vrednost deklarirani celoštevilski vrednosti out.

On this page

Preverite, ali je niz število ali ne v jeziku C#

Na primer, imamo spremenljivko z nizom “123” in če želite preveriti, ali je številka, uporabite spodnjo kodo C#.

var stringNumber = "123";
int numericValue;
bool isNumber = int.TryParse(stringNumber, out numericValue);

//isNumber is true and numericValue=123

var stringNumber = "123P";
int numericValue;
bool isNumber = int.TryParse(stringNumber, out numericValue);

//isNumber is false and numericValue=0 default value

Od C# 7 naprej lahko spremenljivko out deklariramo v sami metodi TryParse.

bool isNumber = int.TryParse(stringNumber, out int numericValue);

Težava zgornje metode int.TryParse je, da ne more preveriti negativnih vrednosti številskih nizov.

Preverjanje negativnih števil v nizu v jeziku C#

Za preverjanje negativnih vrednosti številskih nizov lahko uporabimo metodo C# double.TryParse().

var negativeString = "-123";
double number;
if(double.TryParse(negativeString,out number)){
   if (number > 0){

   }else{
       //negative number 
   }   
}

Najboljši način za preverjanje, ali je niz število v C#

Za preverjanje, ali je niz število, vedno uporabite metodo double.TryParse(), saj lahko preveri tako pozitivna kot negativna števila.