C# özelliğine veya otomatik uygulanan özelliğine varsayılan değer nasıl ayarlanır Bu eğitimde, basit örnekler kullanarak özelliklerine varsayılan değer ayarlamanın 4 farklı yolunu öğreneceğiz özellikleri veya otomatik uygulanan özellikler, sınıflarımızda alanların, yani değişkenlerin yerine yaygın olarak kullanılmaktadır. Otomatik uygulanan özellikler 3.0'da tanıtılmıştır. Bu eğitimde, basit örnekler kullanarak özelliklerine varsayılan değer ayarlamanın 4 farklı yolunu öğreneceğiz. 1. 6'da Otomatik Özellik Başlatıcıları Kullanma 2. Yapıcıda varsayılan değer atama 3. Özellik Ayarlayıcısını Kullanma 4. Öznitelik && Özellik Ayarlayıcısını Kullanma Varsayılan değeri adresindeki özelliğin başlangıç değeri olarak kabul edebiliriz. Yöntem 1 : 6'da Otomatik Özellik Başlatıcıları Kullanma 6'da otomatik olarak uygulanan özelliği bildirebilir ve varsayılan değeri tek bir satır bildiriminde ayarlayabiliriz. Sözdizimi şöyledir Varsayılan olarak string özellikleri değerine sahip olacaktır, 6 satır içi bildirimini kullanarak, varsayılan değeri boş string olarak ayarlıyoruz. Yöntem 2: Kurucuda varsayılan değer atama , 5 ve altındaki eski sürümlerde, sınıfın kurucusunda özelliklerinin varsayılan değerlerini ayarlamak iyi bir uygulamadır. Yöntem 3: Özellik Ayarlayıcısını Kullanma Otomatik uygulanan özelliklere varsayılan bir değer atamak için property setter'ı kullanabiliriz. yöntem 4: Öznitelik && Özellik Ayarlayıcısını Kullanma Yukarıdaki örnekte özel bir değişken oluşturduk ve varsayılan bir değer atadık. Bunun yerine varsayılan değer atamak için niteliğini kullanabiliriz. Unutmayın ** niteliği yalnızca özellik ayarlayıcı ile çalışır.** Aşağıdaki kod, özelliğe varsayılan değer atamayacaktır. Varsayılan değer hala şeklindedir. niteliğini kullanıyorsanız, özellik ayarlayıcısını kullanmanız gerekir. Özet 6 kullanıyorsanız, özelliklerine varsayılan değeri ayarlamak için satır içi bildirimi kullanın, aksi takdirde varsayılan değeri yapıcıda ayarlayın. C#

C# C# C# C# C# DefaultValue C### C# C#csharp class Product{ public string Name {get;set;} = ""; } null C### C# C# C#csharp class Product { public string Name { get; set; } public Product() { Name = ""; } } ## C# C#```csharp class Product { private string _name = “”; public string Name {

    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
}

} ```## DefaultValue `DefaultValue````csharp class Product { private string _name;

[DefaultValue("")]
public string Name { 
    
    get { return _name;}
    set { _name = value;} 
}

} DefaultValue` `nullcsharp public class Product { [DefaultValue("")] public string Name { get; set; } } ``` DefaultValue## C# C#