Tutorials


C#'ta sözlük anahtar değer çiftlerini döngüye sokmanın/yinelemenin 8 yolu

C# foreach döngüsünü kullanmak, C#'ta sözlük anahtar değerleri üzerinde yineleme yapmanın en basit ve anlaşılır yoludur.

C#'ta `int` adresinden `enum` adresine nasıl döküm yapılır?

C#'ta `int` öğesini `enum` öğesine dönüştürmek için, `enum` değişkenini tamsayıya açıkça dönüştürün.

C#'ta bir dizenin sayı olup olmadığı nasıl kontrol edilir?

C#'ta bir dizenin sayı olup olmadığını kontrol etme adımları 1.Bir tamsayı değişkeni beyan edin. 2. `out` değişkeni ile `int.TryParse()` veya `double.TryParse()` metotlarına string geçirin. 3.Eğer string bir sayı ise `TryParse` metodu true döndürecektir. Ve bildirilen tamsayı `out` değerine değer atar.

Örneklerle C#'ta `Enum` adresinden `int` değeri nasıl alınır

C#'ta `enum` adresinden `int` değerini almak için enum değişkenini tamsayıya dönüştürün.