Örneklerle C#'ta `Enum` adresinden `int` değeri nasıl alınır

C#’ta enum adresinden int değerini almak için enum değişkenini tamsayıya dönüştürün.

On this page

Çözüm 1: int değerini almak için Type cast kullanın enum

C#’ta enums için varsayılan temel tür Int‘dir.

Böylece C#’ta enum’dan tamsayı değerini almak için enum adresini int adresine yazabiliriz.

Bunu daha iyi anlamak için bir örnek vereceğiz.

public enum Days
{
    Monday, 
    Tuesday, 
    Wednesday, 
    Thursday, 
    Friday, 
    Saturday, 
    Sunday
}

Şimdi enum değerlerini tamsayı değerlerine dönüştüreceğiz.

int mondayValue=(int)Days.Monday; //0
int tuesdayValue=(int)Days.Tuesday; //1
int wednesdayValue=(int)Days.Wednesday; //2
int thursdayValue=(int)Days.Thursday; //3
int fridayValue=(int)Days.Friday; //4
int saturdayValue=(int)Days.Saturday; //5
int sundayValue=(int)Days.Sunday; //6

Çözüm 2: Enum’dan tamsayı değerini almak için Convert.ToInt32() yöntemini kullanın

Ya da aşağıda gösterildiği gibi bir enum adresini tamsayıya dönüştürmek için Convert.ToInt32() to yöntemini kullanabiliriz.

int mondayValue=Convert.ToInt32(Days.Moday); //0

Farklı temel türlerin enum değerini alın

Enums c#’ta farklı temel türlere sahip olabilir

C# enum bir uint, long veya ulong olarak bildirilirse, bunu enum‘un karşılık gelen türüne atamalıyız.

Aşağıdaki long türüne sahip Stars enum örneğini göz önünde bulundurun.

enum Stars:long 
{
  Sun = 1, Star1 = 2,Star2=3, .. Startn = n
};

var sunValue = (long)Stars.Sun;//1