C#'ta sözlük anahtar değer çiftlerini döngüye sokmanın/yinelemenin 8 yolu

C#’ta sözlük anahtar değer çiftlerini yinelemek için aşağıdaki yöntemleri kullanın

 1. C# kullanarak foreach döngüsü
 2. Yalnızca C# sözlük anahtarları üzerinde yineleme
 3. Yalnızca C# sözlük değerleri üzerinde yineleme
 4. Deconstruct adresini kullanarak KeyValuePair<TKey,TValue> c# 7’de
 5. C# 7’de Deconstruct ve discards adreslerini kullanma
 6. Deconstruct eski C# sürümlerinde anahtar değer çiftinin
 7. dictionary.ElementAt() işlevini ve for döngüsünü kullanma
 8. C# Kullanma dictionary.AsParallel().ForAll()

Bunu daha iyi anlamak için bir örnek üzerinden gidelim

C# for döngüsünü kullanarak örnek bir sözlük oluşturdum

Aşağıdaki C# sözlüğe bir göz atın

var dictionaryExample = new Dictionary<string, string>();

for (var i = 1; i <= 5; i++)
{
  dictionaryExample["key" + i] = "value" + i.ToString();
}

On this page

Çözüm 1: C# foreach döngüsünü kullanma

C# foreach döngüsünü kullanmak, C#’ta sözlük anahtar değerleri üzerinde yineleme yapmanın en basit ve anlaşılır yoludur.

foreach (var dictionary in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", dictionary.Key, dictionary.Value);
}

//OUTPUT

dictionary key is key1 and value is value1
dictionary key is key2 and value is value2
dictionary key is key3 and value is value3
dictionary key is key4 and value is value4
dictionary key is key5 and value is value5

Yukarıdaki foreach döngüsünde dictionary değişkeni KeyValuePair<TKey, TValue> tip

KeyValuePair türündeki Key & Value özelliklerine kolayca erişebiliriz.

Çözüm 2: Yalnızca C# sözlük anahtarları üzerinde yineleme yapın

Yalnızca sözlük anahtarları üzerinde döngü yapmak istiyorsanız C# dictionary dictionary.Keys özelliğini kullanın.

foreach(var key in dictionaryExample.Keys)
{
  Console.WriteLine("dictionary Key is {0}",key);
}

Çözüm 3: Yalnızca C# sözlük değerleri üzerinde yineleme yapın

Yalnızca sözlük Değerleri üzerinde yineleme yapmak istiyorsanız C# dictionary dictionary.Values özelliğini kullanın.

foreach (var value in dictionaryExample.Values)
{
  Console.WriteLine("dictionary Value is {0}", value);
}

Çözüm 4: Deconstruct() adresini kullanarak KeyValuePair<TKey,TValue> c# 7’de

Deconstructor’lar C# 7.0 sürümünde tanıtılmıştır.

Ve eğer .NET Core 2.0+ Uygulamasını kullanıyorsanız KeyValuePair<TKey, TValue> türü Deconstruct() yöntemine sahip olacaktır.

public readonly struct KeyValuePair<TKey, TValue>
{
    private readonly TKey key;

    private readonly TValue value;

    private readonly int _dummyPrimitive;

    public TKey Key
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public TValue Value
    {
      get
      {
        throw null;
      }
    }

    public KeyValuePair(TKey key, TValue value)
    {
      throw null;
    }

    [EditorBrowsable(EditorBrowsableState.Never)]
    public void Deconstruct(out TKey key, out TValue value)
    {
      throw null;
    }

    public override string ToString()
    {
      throw null;
    }
}

Sözlüğün anahtar değer çiftine erişmek için KeyValuePair türündeki Deconstruct() işlevini kullanın.

foreach (var (key,value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);
}

Çözüm 5: C# 7’de Deconstruct ve discards adreslerini kullanma

C# 7.0 ile başlayarak, C# ıskartaları destekler

Atılanlar, uygulama kodunda kasıtlı olarak kullanılmayan yer tutucu değişkenlerdir

Genellikle alt çizgi _ değişkenleri olarak adlandırılırlar.

Iskartalar atanmamış değişkenlerden başka bir şey değildir, bir değerleri yoktur.

Sözlükte yalnızca Anahtarları döngüye sokmak istiyorsanız, atma değişkenlerinden yararlanabiliriz.

foreach (var (key, _) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary key is {key}");
}

Benzer şekilde, yalnızca sözlük değerlerini kullanmak istiyorsanız.

foreach (var (_, value) in dictionaryExample)
{
  Console.WriteLine($"dictionary value is {value}");
}

Çözüm 6: Deconstruct eski C# sürümlerinde anahtar değer çifti

C#‘ın eski sürümlerinde struct KeyValuePair’in Deconstruct() işlevi yoktur (C# 4.7.2 aşağıda)

Dolayısıyla, anahtar değer çiftlerini döngüye sokmak için Deconstruct() adresini kullanmak istiyorsanız, geçici bir çözüm vardır

foreach (var (key, value) in dictionaryExample.Select(x => (x.Key, x.Value)))
{
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", key, value);

}

Çoğu durumda bu yöntemi kullanmayacağız, ancak bilmekte fayda var.

Çözüm 7: dictionary.ElementAt() işlevini ve for döngüsünü kullanma

Sözlük anahtar değer çiftleri üzerinde yineleme yapmak için basit for döngüsünü kullanabiliriz.

dictionary.ElementAt() fonksiyonunu kullanarak KeyValuePair değerlerine sözlük indeksi ile erişebiliriz.

for(var i = 0; i < dictionaryExample.Count; i++)
{
  var keyValuePair = dictionaryExample.ElementAt(i);
  Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value);
}

Yine sözlükte döngü yapmak için iyi bir yol değildir, çünkü ElementAt() işlevi O(n) ‘a sahip olacaktır ve yukarıda for döngüsüne sahibiz, bu nedenle zaman karmaşıklığı O(n^2) olacaktır

Büyük sözlüklerde bunun performans etkileri olacaktır.

Sözlük anahtar değer çiftlerinin dizinini almak istiyorsanız bu yöntemi kullanın

Sözlük dizininin kullanılacağı herhangi bir gerçek kullanım durumu düşünmüyorum

Çözüm 8: C# Kullanımı dictionary.AsParallel().ForAll()

Eğer büyük bir sözlüğünüz varsa, sözlük üzerinde ParallelEnumerable.AsParallel extension metodunu kullanarak Parallel Language Integrated Query (LINQ) sorgusundan yararlanabilir ve ParallelEnumerable.ForAll metodunu kullanarak sorguyu çalıştırabiliriz.

Sorgu, kaynağı birden fazla iş parçacığı üzerinde eşzamansız olarak yürütülen görevlere böler

dictionaryExample.AsParallel().ForAll(keyValuePair => 
Console.WriteLine("dictionary key is {0} and value is {1}", keyValuePair.Key, keyValuePair.Value));

C#’ta sözlüğü döngüye sokmanın en iyi yolu

Bir sözlük anahtar değerleri üzerinde yineleme yapmanın birden fazla yolu olsa da, basit foreach döngüsünü kullanmayı tercih ediyoruz

Ve yalnızca C# sözlük Anahtarlarını veya Değerlerini döngüye sokmak istiyorsanız, tüm sözlüğü yinelemek yerine dictionary.Keys veya dictionary.Values adresini kullanın